Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Bridge of Sighs
1. สะพานมีหลังคาแห่งหนึ่งในเวนิซแต่ก่อนนักโทษเดินข้าสะพานนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน