Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Board of Trade
1. กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงพาณิชย์ของอังกฤษ รัฐมนตรีเรียกว่า President of the Board of Trade

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน