Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Black Monday
1. วันจันทร์เทศกาล Easter วันจันทร์แรกที่เด็กต้องเข้าโรงเรียนภายหลังการหยุดในฤดูร้อน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน