Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Bismarckian (บีสมา-เคียน) adj.
1. ที่เจริญรอยตามบิสมาร์ค คือ นโยบายบังคับด้วยกำลังทหาร, ฉลาดสุขุม, ของบิสมาร์ค

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน