Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Bessemer steel (เบซ-เซะเมอะ ซทีล) n.
1. เหล็กกล้าที่ทำจากเหล็กหล่อ โดยวิธีถลุงที่เรียกว่า Bessemer process ซึ่ง Henry Bessemer (เฮนริ-เบซ-เซะเมอะ) ชาวอังกฤษเป็นผู้คิดขึ้น (๑๘๑๓-๑๘๙๘)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน