Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Bell n.
1. ชาวอเมริกันผู้คิดโทรศัพท์ขึ้น เรียกว่า Bell Telephone ๑๘๔๗-๑๙๒๒, ระฆัง, กระดิ่ง, พรวน, วัตถุที่ใช้ในพิธีคว่ำบาตรในศาสนาคริสต์
2. กรวย, ลำโพง
3. ร้องโวยวาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน