Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Bayreuth n.
1. เมือง ไบ-รอยท ในภาคใต้ของเยอรมนี มีการเล่นละครของ Wagner ทุกปี เรียกว่า Bayreuth Festival

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน