Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Bantu n.
1. ชาว แบน-ทู ซึ่งอาศัยอยู่ในแอฟริกากลางและใต้, ภาษาแบนตู

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน