Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Babel (เบ-บ'ล) n.
1. หอสูงซึ่งกล่าวไว้ในคัมภีร์คริสต์ศาสนาว่ามีคนต่างชาติไปอยู่มากมาย, ที่ชุมนุมของชนหลายชาติหลายภาษา, ที่จอแจอึกทึก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน