Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Athenian (อะธี-เนียน) n. adj.
1. เกี่ยวกับนครเอเธนส์, ของเอเธนส์, ชาวเอเธนส์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน