Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Assumption of the Virgin
1. วันที่ ๑๐ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันที่พระเยซูนำแม่พระขึ้นสวรรค์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน