Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Arthur (อา-เธอะ) n.
1. พระเจ้าอาร์เธอร์แห่งประเทศอังกฤษในสมัยโบราณ แวดล้อมไปด้วยขุนนางผู้กล้าหาญ ซึ่งรวมกันเรียกว่า Round Table

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน