Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


April fool
1. คนที่ถูกเล่นแกล้ง ในวันที่ ๑ เมษายน ซึ่งถือกันว่าเป็นวันสนุกสนาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน