Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Apocalypse (อะพอค-อะลิพซ) n.
1. การเปิดเผยให้เห็นการล่วงหน้า, คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ ที่ได้ปรับปรุงแล้วเล่มสุดท้าย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน