Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


America (อะเม-ริคะ) n.
1. ทวีปอเมริกา, อเมริกาเหนือ เรียกว่า North America ใต้ เรียกว่า South America ทั้งสองทวีป เรียกว่า the Americas, สหรัฐอเมริกา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน