Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Alsatian (แอ็ลเซ-แฌ็น) n. adj.
1. เกี่ยวกับแอลแซซ, สุนัขใหญ่พันธุ์หนึ่งคล้ายสุนัขป่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน