Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Alhambra (แอล-แอ็มบระ) n.
1. ชื่อวังกษัตริย์มัวร์แห่งหนึ่งในสเปน สมัยนี้ใช้เป็นชื่อโรงมหรสพ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน