Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Alaska n.
1. มลรัฐ (อะแลซ-คะ) ในแถบขั้วโลกเหนือเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน