Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Afro-Asian (แอฟ-โรเอ-แฌ็น) adj.
1. เกี่ยวกับเอเชียร่วมกับแอฟริกา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน