Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Aeneid (อินี-อิด) n.
1. คำฉันท์ที่ Vergil เป็นผู้ประพันธ์ในภาษากรีกว่าด้วยเรื่องราวอันกล้าหาญของ Aeneas (อินี-แอ็ซ) ผู้ป้องกันกรุง Troy

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน