Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Adam Smith
1. ชาวอังกฤษผู้เป็นบิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ๑๗๒๓-๑๗๙๐, ว่าด้วยลักษณะและเหตุแห่งโภคทรัพย์ของชาติ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน