Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Act of Indemnity
1. พระราชบัญญัติปลดเปลื้องเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลให้พ้นจากการรับผิดชอบในทางกฎหมาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน