Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Achillean (แอคิลี-แอ็น) adj.
1. อย่าง Achilles (อะคีล-ลีส) ทหารเอกผู้กล้าหาญและแข็งแรงในโคลง Iliad ซึ่งตามเรื่องเล่าว่าอยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน