Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


A (อะ) n. adj. pre.
1. ใช้ในการสมมุติชื่อบุคคล = นาย ก, ใช้กับคำละติน แปลว่า, แก่, ถึง, จน, ด้วย, เช่น, ใช้กับคำผรั่งเศส แปลว่า, แบบ, อย่าง, เช่น, หนึ่งเดียวกัน, รูปตัว เอ, เช่น, อันหนึ่ง, คนเดียวกัน, ตัวเดียว, อันเดียว, ตัวหนึ่ง, คนหนึ่ง
2. (ตัว) ละ, an ใช้นำหน้าคำที่ตั้งต้นด้วยเสียง อ เช่น an egg, an hour นอกนั้นใช้ a, (วัน) ละ, (อัน) ละ, (คน) ละ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน